Правила користування

КЗК "Центральна бібліотека ім. В. В. Маяковського Централізованої бібліотечної системи Київського району" м. Харкова.

1. Загальні положення.

1. Правила користування розроблено у відповідності з Законом України “Про бібліотеки і бібліотечну справу ” на підставі типових правил користування бібліотеками України, затверджених Наказом Міністерства культури і мистецтва України 05.05.99 №275 і є обов’язковим для всіх користувачів бібліотекою.

2. Права користувачів.

2.1 Користувачами бібліотечних послуг є: юридичні, фізичні особи України, зарубіжні країни та особи без громадянства. Кожний громадянин незалежно від соціального походження й майнового стану, расової й національної приналежності, статі, освіти, мовних ознак, віросповідання, місця проживання, а також підприємства, установи, організації мають право на бібліотечне обслуговування на території України.

2.2 Формами бібліотечного обслуговування є : абонемент, читальний зал, Інтернет - центр, а також обслуговування поза бібліотекою (бібліотечні пункти, пересувні бібліотеки тощо).

2.3 Користувачі бібліотек мають право отримувати безкоштовну інформацію про склад бібліотечних фондів, консультаційну допомогу в пошуках джерел інформації, одержувати в тимчасове користування книги, документи (далі – документи) з бібліотечного фонду, брати участь у читацьких конференціях та інших заходах, що їх проводить бібліотека, та входити до читацьких рад.

2.4 Користувачі мають право одержати для опрацювання поза бібліотекою одноразово не більше 5 документів терміном до 30 днів. Термін користування новими надходженнями, документами підвищеного попиту, періодикою може бути зменшено до 15 днів.

Кількість бібліотечних документів, що видаються в читальному залі, не обмежується. Адміністрація бібліотеки самостійно визначає види й типи документів, що видаються лише читальному залі.

2.5 Користувачі мають право виносити документи за межі бібліотеки, якщо вони записані у формулярі або іншому обліковому документі. Термін користування на прохання користувача може бути продовжений, якщо на них відсутній попит інших користувачів.

2.6 Рідкісні та цінні документи, довідкові видання видаються для користування тільки у читальному залі.

2.7 Видача додому документів,що користуються підвищеним попитом, може здійснюватися під грошову заставу за дозволом керівника, який визначає перелік таких документів. За дітей грошову заставу вносять батьки або особи, під наглядом яких перебувають діти. Розмір застави встановлюється адміністрацією бібліотеки. Якщо одержані під заставу документи не повертаються користувачем у зазначений термін і дії для повертання їх не мають результату, то грошова застава зараховується на спецрахунок бібліотеки й використовується на придбання чи оправу бібліотечних документів.

2.8 У разі відсутності в бібліотечному фонді потрібних документів користувач має право на внутрішньосистемний книгообмін.

2.9 Особи, які тимчасово проживають у зоні обслуговування бібліотеки, мають право користуватися тільки читальним залом або одержати документи під грошову заставу.

3. Обовязки користувача.

3.1 Для запису до бібліотеки громадяни пред’являють паспорт або документ, що його замінює, ознайомлюються з правилами користування бібліотекою, підписують зобов’язання їх виконувати й надають відомості для заповнення реєстраційної картки або читацького формуляра. У разі зміни проживання, зазначеного в паспорті, користувач повинен повідомляти про це бібліотеку.

3.2 Діти й підлітки до 16 років записуються в бібліотеку на підставі документа, який предявляють їхні батьки, установи або особи, під наглядом яких вони перебувають.

3.3 Користуючись документами з бібліотечного фонду, читач повинен дбайливо ставитись до них; при одержанні документів має перевіряти їхню кількість та наявність пошкоджень і в разі виявлення дефектів попередити про це бібліотекаря, який зобов’язаний зробити на документах відповідну позначку. В іншому разі відповідальність за виявлені у книгах дефекти несе користувач.

3.4 За кожний документ, одержаний на абонементі, користувач (крім дошкільників та учнів 1-4 класів) розписується в читацькому формулярі. Повернення документів засвідчується підписом бібліотекаря.

3.5 Користувач, який втратив або пошкодив документ з фонду бібліотеки, повинен замінити його аналогічним документом, визнаним бібліотекою рівноцінним, або відшкодувати збитки реальної вартості документу.

У разі пошкодження або втрати документа, одержаного через внутрішньосистемний книгообмін, користувач за домовленістю з бібліотекою фондоотримувачем повинен замінити його аналогічним документом (чи копією) або внести кратне грошове відшкодування вартості документа. Розмір відшкодування визначається бібліотекою в залежності від цінності видання.

3.6 За втрату або псування документа з фонду неповнолітнім користувачем відповідальність несуть його батьки, навчальний заклад чи установа, під наглядом яких він перебуває.

3.7 Користувач, який порушує правила користування бібліотекою, позбавляється права відвідувати її на термін, що визначається бібліотекою. Матеріали про злісне порушення правил користування бібліотекою можуть бути передані до суду згідно з чинним законодавством України.

3.8 Користувачі в бібліотеці мають дотримувати тиші. Особи в нетверезому стані й неохайному вигляді до бібліотеки не допускаються. Палити дозволяється тільки в спеціально відведеному місці.

4.Обовязки бібліотек з обслуговування користувачів.

Бібліотеки зобов’язані:

· інформувати користувачів про всі види послуг, що їх надає бібліотека, в т.ч. платні, перелік яких затерджено постановою Кабінету Міністрів України № 1271 від 12.12.2011;

· створювати умови для використання бібліотечного фонду, роботи в бібліотеці, надавати допомогу в доборі потрібних документів;

· дбати про культуру обслуговування користувачів;

· задовольняти потреби створених при бібліотеках читацьких обєднань, клубів за інтересами;

· систематично здійснювати контроль за своєчасним поверненням до бібліотеки виданих користувачам документів;

· ураховувати запити користувачів при формуванні фонду, проведенні масових заходів;

· звітувати перед користувачами бібліотеки.

Кiлькiсть переглядiв: 237

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.